Donaties

Als u graag onze vereniging zou willen ondersteunen zonder lid te worden, is er de mogelijkheid om donateur te worden. Alle donaties zijn natuurlijk van harte welkom, zeker daar wij een ongesubsidiŽerde vereniging zijn, steunend op het werk van vrijwilligers.

U kunt uw donatie storten op Postbankrekening NL23INGB0004353354 ovv ĎDonatieí + uw naam en adres ten name van de HPU PatiŽntenvereniging


Wilt u meer overleg over uw donatie, dan kunt u schrijven naar info@hpupatientenvereniging.nl

Bij voorbaat onze hartelijke dank!